DATU APSTRĀDES POLITIKA

Saistībā ar datu aizsardzību, SIA “IG Konsultācijas” uzņēmuma darbinieki veic datu apstrādi, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=4042) un Vispārīgā datu aizsardzības regulu (sk. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj) (turpmāk – GDPR).

Tiek ievērotas GDPR noteiktās prasības un ir ieviestas nepieciešamās darbības, lai ikvienas personas dati būtu drošībā un aizsargāti no trešajām pusēm.

Informācija par kandidātu datiem un to drošību, kas ir SIA “IG Konsultācijas” rīcībā:

 • Pēc veiksmīgas personu datu reģistrācijas un iesniegšanas mūsu datubāzē, Jūsu dati tiks saglabāti un izmantoti mūsu serveros, kas ir nodrošināti ar aizsardzību un īpašām pieejām tikai mūsu uzņēmuma darbiniekiem.
 • Mēs izmantosim Jūsu datus, lai izvērtētu Jūsu kandidatūru uz atvērtajām personāla atlases vakancēm. Atlase notiek pēc būtības - pēc klienta noteiktajām nepieciešamajām kompetencēm un pieredzes potenciālajam darbiniekam.
 • Tikai mūsu  darbinieki ir tiesīgi strādāt ar Jūsu datiem.
 • Mēs nekad nepārdosim un neiznomāsim Jūsu datus.
 • Mēs nekad neizpaudīsim Jūsu datus trešajām personām bez Jūsu atļaujas.
 • Mēs strādājam tikai ar personas datiem, kurus Jūs esat mums sniedzis un/vai publiski pieejamiem datiem.
 • Mēs neapstrādājam sensitīva rakstura datus, kā arī CV datu apstrādē mēs nediskriminējam ne pēc vecuma, ne dzimuma, ne ādas krāsas, ne vārda, ne tautības u.c. diskriminējošiem faktoriem.
 • Mēs nepieprasām tādu informāciju, kas nav nepieciešama, lai izvērtētu kandidāta atbilstību amatam.
 • Jums ir iespēja precizēt uz kādām amata pozīcijām Jūs vēlaties kandidēt, kā arī kādus uzņēmumus Jūs nevēlaties izskatīt kā potenciālo darba devēju.
 • Pirms datu nodošanas klientam, viens no mūsu darbiniekiem sazināsies ar Jums personīgi, lai gūtu apstiprinājumu par Jūsu datu dalīšanos.
 • Informāciju par Jūsu datiem, kuri atrodas mūsu datubāzē un kurus mēs apstrādājam, Jūs varat iegūt pie mūsu darbinieka, sazinoties lūdzam izmantot e-pastu: atlase[at]igkosnultacijas.lv
 • Jūsu personīgo datu izmaiņas vai papildinājumus var veikt tikai mūsu darbinieki. Šādos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu projektu vadītājiem, sazinoties lūdzam izmantot e-pastu: atlase[at]igkosnultacijas.lv. Šo informāciju Jūs varat pieprasīt jebkurā laikā.
 • Ja vēlaties, lai Jūsu dati netiktu turpmāk izmantoti, vērsieties pie mūsu darbinieka par datu dzēšanu.
 • CV, kas ir vecāki par 5 gadiem tiek papildināti vai izdzēsti.
 • Mēs izmantosim Jūsu datus tikai mērķiem, kas aprakstīti mūsu Datu Konfidencialitātes paziņojumā par datu aizsardzību; jebkura cita datu izmantošana ir atkarīga no Jūsu apstiprinājuma.