DATU KONFIDENCIALITĀTE

Informācija par kandidātu datiem un to drošību, kas ir SIA “IG Konsultācijas” rīcībā:

 • Pēc veiksmīgas personu datu reģistrācijas un iesniegšanas mūsu datubāzē Jūsu dati tiks saglabāti un izmantoti mūsu serveros, kas ir nodrošināti ar aizsardzību un īpašām pieejām tikai mūsu projektu direktorei, projektu vadītājiem un asistentiem.
 • Mēs izmantosim Jūsu datus, lai izvērtētu Jūsu kandidatūru uz atvērtajām personāla atlases vakancēm.
 • Mēs nekad nepārdosim un neiznomāsim jūsu datus.
 • Mēs nekad neizpaudīsim jūsu datus trešajām personām bez Jūsu atļaujas.
 • Tikai mūsu projektu direktore, vadītāji un asistenti ir tiesīgi strādāt ar Jūsu datiem.
 • Pirms datu pārsūtīšanas klientam, viens no mūsu projektu vadītājiem vai asistentiem sazināsies ar Jums personīgi.
 • Pārskata informāciju par Jūsu datiem, kuri atrodas mūsu datubāzē, Jūs varat iegūt pie mūsu projektu vadītāja /-s. (skat. kontaktus)
 • Jūsu personīgo datu izmaiņas vai papildinājumus var veikt tikai mūsu darbinieki. Šādos gadījumos, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu projektu vadītājiem. (skat. kontaktus)
 • Mēs izmantosim Jūsu datus tikai mērķiem, kas aprakstīti mūsu Datu Konfidencialitātes paziņojumā par datu aizsardzību; jebkura cita datu izmantošana ir atkarīga no Jūsu apstiprinājuma.
 • Ja vēlaties, lai Jūsu dati netiktu turpmāk izmantoti datubāzē, vērsieties pie projektu vadītāja /-s par datu dzēšanu.
 • Apmeklējot mūsu vietni, mēs nekad neglabāsim Jūsu datorā sīkfailus un neizmantosim Jūsu datoru, lai iegūtu datus.


 .