MŪSU SADARBĪBAS PARTNERI - ARISTA EXECUTIVE SEARCH

2017. gada martā uzsākām sadarbību ar Baltijas Augstākā līmeņa vadītāju atlases un novērtēšanas kompāniju "ARISTA Executive Search".

Kompānija “ARISTA Executive Search” tika izveidota pateicoties profesionāliem personāla atlases speciālistiem, kuri aizrautīgi lika lietā savu 20 gadus krāto pieredzi kandidātu meklēšanā un novērtēšanā Ziemeļu un Baltijas valstīs.               

ARISTA darbojas sertificētos atlases birojos Helsinkos, Stokholmā, Tallinā, Rīgā un Viļņā. Uzņēmums pārsvarā strādā šajos reģionos, bet spēj sniegt personāla atlases pakalpojumus arī pasaules mērogā, izmantojot piekļuves plašsaziņas tīkliem no Ķīnas uz Brazīliju.

No šodienas skatu punkta, ARISTA izmanto vienu no labākajiem aktīvo datu piekļuves tīkliem Ziemeļu / Baltijas reģionā, ar papildus datubāzēm, kas iekļauj vairāk nekā 500 personāla vadītājus, kas strādā dažādās biznesa sfērās un palīdz piesaistīt kvalificētus kandidātus.

Kompānijas kandidātu novērtēšanas pakalpojumi ir izcilā līmenī, un patiesi unikālus tos padara spēja savienot kvalificētu personāla atlasi un kandidātu novērtēšanas pakalpojumus ar klientu interesēs veiktu tirgus izpēti, ar tā zīmola atpazīstamību, kā arī klienta vārdā veiktu zīmola attīstīšanu.

ARISTA klienti ir starptautiski, vidēji vai lieli uzņēmumi, kas darbojas Ziemeļu / Baltijas valstu reģionā. Pārsvarā tie darbojas dažādās uzņēmējdarbības jomās: ražošanas un kuģniecības nozares, mazumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana, celulozes un papīra ražošana, IT un Mediji, Elektronika, Būvniecība un nekustamais īpašums, Enerģētika, Farmācija.

ARISTA nodrošina vienotus kvalitātes standartus personāla atlases pakalpojumiem, neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, ar izņēmumiem psiholoģisko testu veikšanā,  izmantojot konkrētās valsts standartus (Hogan, Tripod, u.c). #headhunting

ARISTA sniedz pakalpojumus:                                                                                 #personāla atlas
  • Augstākā līmeņa vadītāju atlasē;
  • Kandidātu novērtēšanā;
  • Vadības līmeņa attīstībā;
  • Komandas attīstībā;
  • Kandidātu kvalifikācijas izpētē.

Vairāk varat iepazīties: www.aristaexecutive.com      #executive search

Kontaktinformācija sadarbībai:

ARISTA Executive Search Partnere Latvijā
Tel + 371 26177655
E-pasts: iluta.gaile[at]aristaexecutive.com


 .