KANDIDĀTU UN DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANA

Testi ir tikai viens no daudzajiem instrumentiem, kas palīdz jau dziļāk un detalizētāk izprast potenciālā kandidāta vai esoša darbinieka personību, viņa stiprās un vājās puses.

Kandidātu un jau esošu darbinieku novērtēšanā izmantojam dažādus pasaulē atzītus testus. Kandidātu un darbinieku testēšanu piedāvājam arī kā atsevišķu pakalpojumu.

  • Personības īpašību tests vadītājiem un speciālistiem.

Tests apraksta personu, pamatojoties uz piecām galvenajām personības iezīmēm. Tas ietver Emocionālo stabilitāti, Ekstraversiju, Sadarbības spējas, Apzinīgumu un Atvērtību jaunai pieredzei. Vēl papildus, tests mēra vairākas konkrētas īpašības, kas saistītas ar šīm piecām iezīmēm.

  •  Intelektuālo spēju tests vadītājiem un speciālistiem.

Tests palīdz iegūt pārskatu par garīgām / kognitīvām spējām, un prognozēt testējamā sniegumu problēmu risināšanai nākotnē.

Tests speciālistiem - apraksta verbālās, aritmētiskās, telpiskās un vispārējās spējas. Tests vadītājiem - papildus pārbauda aritmētisko un loģisko domāšanu.


Sazinieties ar mums, lai jau vairāk aprunātos par Jūsu darbinieku testēšanu!

 .