PILNA PERSONĀLA ATLASE UN NOVĒRTĒŠANA

Pirms mēs uzsākam darbu, dodamies uz tikšanos pie uzņēmuma. Kopīgi izveidojam amata profilus, kas ietver svarīgu informāciju par uzņēmumu un aktuālo amatu. Lai piesaistītu, atlasītu un novērtētu visslabākos vadītājus un ekspertus, tiek izmantotas dažādas  metodes.

Kas ietilpst pilnā kandidātu atlasē?

 • Tirgus izpēte un atbilstošu kandidātu uzrunāšana.
 • Katra potenciālā kandidāta novērtēšana: kompetences, motivācija, personība u. c.
 • Garantiju sniegšana darbā pieņemtajam kandidātam.

Jūsu ieguvumi, izmantojot pilnu kandidātu atlasi būs:

 • Profesionāli veikta kandidātu uzrunāšana.
 • Jūsu laika ekonomija.
 • Tikai prasībām atbilstoši un Jūsu apstiprināti fināla kandidāti.
 • Pilna kandidātu kompetenču novērtēšana.
 • Fināla kandidātu personības un intelektuālos spēju testēšana.
 • Kvalitatīvu trīspusēju atsauksmju iegūšana.
 • Garantija darbā pieņemtajam kandidātam.

Specializējamies personāla atlasē šādās amata kategorijās

 • Augstākā un vidēja līmeņa vadītāji
 • Celtniecība
 • Ražošana
 • Grāmatvedība un finanses
 • Mārketings un reklāma
 • Interneta tehnoloģijas

Sazinieties ar mums un mēs Jums sagatavosim speciālu piedāvājumu!


 .