Kandidātu un darbinieku testēšana
Testi ir tikai viens no daudzajiem instrumentiem, kas palīdz jau dziļāk un detalizētāk izprast potenciālā kandidāta vai esoša darbinieka personību, viņa stiprās un vājās puses.

Kandidātu un jau esošu darbinieku novērtēšanā izmantojam dažādus pasaulē atzītus testus. Kandidātu un darbinieku testēšanu piedāvājam arī kā atsevišķu pakalpojumu.

  • Personības īpašību tests vadītājiem un speciālistiem (www.tripod.ee)

Tests apraksta personu, pamatojoties uz piecām galvenajām personības iezīmēm. Tas ietver Emocionālo stabilitāti, Ekstraversiju, Sadarbības spējas, Apzinīgumu un Atvērtību jaunai pieredzei. Vēl papildus, tests mēra vairākas konkrētas īpašības, kas saistītas ar šīm piecām iezīmēm.

  •  Intelektuālo spēju tests vadītājiem un speciālistiem (www.tripod.ee)

Tests palīdz iegūt pārskatu par garīgām / kognitīvām spējām, un prognozēt testējamā sniegumu problēmu risināšanai nākotnē.

Tests speciālistiem - apraksta verbālās, aritmētiskās, telpiskās un vispārējās spējas. Tests vadītājiem - papildus pārbauda aritmētisko un loģisko domāšanu.

  • Vizuālās precizitātes un ātruma tests speciālistiem (www.tripod.ee)

Tests mēra testējamā analīzes spējas, t.i., cik ātri un precīzi persona var apstrādāt vizuālo informāciju. Tas kalpo kā priekšnosacījums veiksmīgai darbībai amata pozīcijās, kurās nepieciešama ātra un precīza rīcība, izanalizējot rakstisku un skaitlisku informāciju.

  • Latvijas klīniskais personības tests (LKPT)

LKPT ir pašraksturojuma tests, ar kura palīdzību ir iespējams daudzpusīgi novērtēt indivīda psihisko stāvokli, viņa emocionālās un sociālās adaptācijas spējas un grūtības, sevis un citu cilvēku uztveres, emocionālo reakciju un uzvedības īpatnības, t.i., labāk izprast daudzveidīgos personības raksturojumus, tai skaitā patoloģiskās uzvedības tendences.

  • Valodu zināšanu pārbaude.

Piedāvājam dažādu valodu zināšanu pārbaudes testus gan mutiskus, gan rakstiskus.

Sazinieties ar mums, lai vienotos par sadarbību Jūs darbinieku novērtēšanā un testēšanā!