Darbinieku novērtēšanas sistēmu izstrāde un ieviešana
Piedāvājam izstrādāt un ieviest Jūsu darbinieku novērtēšanas sistēmu.

Darbinieku novērtēšanas sistēmas izveide notiek sekojošos posmos:

   1) novērtējam nodarbinātā darba izpildi atbilstoši novērtēšanas kritērijiem;

  2) nosakam nodarbinātā mācību un attīstības vajadzības;

  3) identificējam nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā.

Darba izpildes kritēriji:

  1) mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde;

  2) amata pienākumu izpilde atbilstoši prasībām;

  3) kompetenču attīstības līmenis;

  4) profesionālās kvalifikācijas atbilstību.

Sazinieties ar mums, lai aprunātos par darbinieku novērtēšanu.