Kandidātu un darbinieku novērtēšana
Pieredzējuši konsultanti sniegs ieteikumus labākajai kandidātu novērtēšanas pieejai Jūsu aktuālajai vakancei.
  • Kompetenču intervija.

Kandidāta novērtēšanai tiek izmantota strukturēta, kompetenču intervija*, kas ir uz uzvedības analīzi orientēta intervija ar mērķi iegūt iespējami precīzu informāciju par kandidāta rīcību noteikta tipa situācijās.

Kompetenču intervija ir padziļināta, strukturēta uzvedības intervija, kuras laikā tiek veidotas specifiskas jautājumu grupas ar mērķi noskaidrot attiecīgo kompetenci un tās līmeni pretendentam. Kompetenču intervijas laikā ar specifisku jautājumu sēriju palīdzību intervētājs iegūst informāciju par personai raksturīgo rīcību dažādās, parasti ar profesionālo darbību saistītās situācijas.

* Kompetenču novērtēšana notiek, izmantojot rīcības indikatorus. Rīcības indikators ir darbība vai darbību kopums, kuru iespējams novērot, kad persona sekmīgi izmanto attiecīgo kompetenci. Kompetences novērtē, salīdzinot rīcības indikatorus - vēlamās rīcības izpausmes - ar reālajām, darbinieka demonstrētajām rīcības izpausmēm.

  •  Kandidātu iepriekšējās pieredzes izpēte.

Veicam strukturētu telefona interviju ar bijušiem un esošiem kolēģiem, padotajiem un darba devējiem.

  • Valodu zināšanu pārbaude.
Piedāvājam dažādu valodu zināšanu pārbaudes testus gan mutiskus, gan rakstiskus.

  • Personības īpašību tests, intelektuālo spēju tests, vizuālās precizitātes un ātruma tests. Vairāk infromācijas par testiem te!
Sazinieties ar mums, lai vairāk aprunātos par Jūsu darbinieku novērtēšanu un testēšanu!