DALĪBA ORGANIZĀCIJĀS


2020.gada 20.augustā mūsu uzņēmums kļuva par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 no uzņēmēju biedrībām) – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.

Misija: Latvijas Uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934. gada.

Vīzija:
    Latvijā ir viena no TOP 10 biznesa vidēm ES, kurā attīstās daudzi konkurētspējīgi un eksportspējīgi uzņēmumi
    LTRK pakalpojumu piedāvājums nodrošina, ka dalība LTRK ir saimnieciski izdevīgs lēmums, kurš veicina straujāku uzņēmuma izaugsmi.

Pamatvērtības:
    LR Tautsaimniecība
    Uzņēmība
    Politiskā neitralitāte
    Godīga konkurence
    Privātkapitāls

www.chamber.lv